Zdravotní péče

Všechny lodě mají dobře vybavené zdravotní středisko, které provozuje lékař a zdravotnický personál.
Otevírací dobu zdravotnického střediska naleznete v denním palubním programu. Pohotovostní služba je k dispozici 24 hodin denně na zavolání na lékařskou tísňovou linku.
Přestože je zásoba léků na palubě rozsáhlá, nemusí přesně vyhovovat vašim osobním potřebám.
Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste si s sebou přinesli zásobu předepsaných léků. Lékařské služby na palubě jsou poskytovány za úplatu.
Náklady lze vidět ve zdravotnickém středisku a budou automaticky účtovány na vaši výletní kartu.
Je vhodné uzavřít vhodné cestovní zdravotní pojištění. Upozorňujeme, že služby lodního lékaře nejsou smluvními službami pořadatele zájezdu. Lodní lékař vykonává svou práci samostatně a na vlastní odpovědnost a nepodléhá žádným pokynům lodní společnosti ani posádky lodi.
Hygienická poznámka: Pravidelné mytí rukou horkou vodou a mýdlem je na lodi obzvláště důležité. Lze se tak vyhnout mnoha infekčním chorobám.