Abú Dhabí – Cesta arabskou nádherou

Návštěva Abú Dhabí je nutností pro hlubší poznání kultury a dědictví Arabů.