Costa Maya – Prohlídka mayských ruin Kohunlich

Kohunlich je velké předkolumbovské mayské naleziště, které pokrývá přibližně 21 akrů. Místo na této exkurzi na Costa Maya je obklopeno hustým subtropickým deštným pralesem a obsahuje více než 170 kopců, které zůstávají z velké části nevykopané. Město bylo důmyslně naplánováno a navrženo, s vyvýšenými plošinovými pyramidami, pevnostmi, nádvořími a náměstími.