Cozumel

Krásný ostrov Cozumel, největší obydlený ostrov v Mexiku, je rájem pro potápěče z celého světa. Ostrov je obklopen více než 25 útesovými formacemi, kde mohou potápěči všech věkových kategorií a dovedností vstoupit do zcela fascinujícího a odlišného světa: nekonečných korálů obývaných obrovskými hejny barevných ryb. Možnosti jsou nekonečné pro začátečníky i odborníky. Východně od poloostrova Yucatán, na vrcholu prastarých struktur mayského korálového útesu, druhého největšího na světě, stojí ostrov Cozumel, největší obydlený ostrov v Mexiku. Jeho název, odvozený od slova Cuzamil, což v mayštině znamená „ostrov vlaštovek“, vyvolává vzpomínky na jeho předhispánský původ, dobytí Ameriky a piráty a piráty, kteří se hemžili v jeho mořích. Ostrov Cozumel měří 48 km od severu k jihu, ale pouze 16 km od východu na západ. Na obou stranách ostrova tvoří pláže dlouhé bílé písečné pobřeží. Jemné vlny a průzračné vody omývají západní stranu ostrova, zatímco obrovské vlny narážejí na východní stranu. Jeho flóra a fauna mají řadu neobvyklých rysů a zahrnují některé endemické druhy, jako je zakrslý mýval a střízlík cozumelský. Největší bohatství Cozumelu se však skrývá pod vodou.