Janov

Janov, hlavní město provincie Ligurie, se nachází v nejvzdálenější části Janovského zálivu, na úpatí Apenin, s pobřežím v délce asi 35 km. Má 676 000 obyvatel a je hlavním obchodním přístavem Itálie. Je aktivním centrem dopravy a průmyslu (stavba lodí, ocelárny, kovovýroba, ložiska a rafinérie minerálních olejů, cementárny, potravinářský, dřevozpracující a papírenský průmysl). Obchodní přístav, noblesní přímořské letovisko, nádherné paláce ze 16. století ve městě hrdém na svou historii a legendu, které bylo rodným místem Kryštofa Kolumba