Lerwick

Lerwick, živé hlavní město Shetland, se soustředí kolem svého důležitého a rušného přístavu, zejména v letních měsících, kdy z přístavů po celém severním Atlantiku připlouvají jachty, výletní lodě, soukromé jachty a motorové křižníky. Lerwick má přibližně 7 500 obyvatel, což je přibližně jedna třetina celkové populace Shetland. Obchody, hospody, restaurace, hotely a penziony se po celý rok hemží místními, navštěvujícími obchodníky, turisty a námořníky. Směs starého a nového, město nabízí návštěvníkům řadu věcí, které mohou dělat a vidět. Mezi zajímavá místa patří Clickimin Broch – vynikající příklad architektury doby bronzové a doby železné; Fort Charlotte – postavená v roce 1665 a má dobrý výhled z gunports; Bod of Gremista – rybářský stánek z 18. století; a pohlednice Lodberries – staré kupecké domy s vlastními moly. Muzeum má fascinující sbírku artefaktů ilustrujících historii Shetland. Jinde speciální výstavy zobrazují shetlandské tradice a řemesla – pletení, předení, krajkářství, housle a Up Helly Aa.