Tallinn

Příběh Tallinnu je příběhem tří měst: starobylé citadely, starého města a moderního města. Hlavní město Estonské republiky, pobřežní osada téměř naproti Helsinkám ve Finském zálivu. Citadela, známá jako hrad Toompea, stojí na skalnatém kopci a shlíží na fascinující směs středověkých střech a klikatých dlážděných uliček, tu a tam přerušovaných půvabnými věžemi a věžičkami. Kolem tohoto starobylého jádra se neustále staví a Tallinn je dnes hlavním průmyslovým centrem Estonska. Tallinn je nyní domovem ne méně než šesti divadel a je známý po celém Pobaltí svými písňovými festivaly, kde na obrovském venkovním stadionu zpívají masové sbory zaplněnému publiku. Plachtění je také důležitou rekreací. Jachty vyrobené v Tallinnu jsou proslulé, a v roce 1980 město hostilo jachtařské akce pro olympijské hry v Moskvě. Tallinn má mírné podnebí s letními „bílými nocemi“, kdy se západ slunce mísí s východem slunce a konkuruje těm v Petrohradu.