Tanger

Na křižovatce Afriky a Evropy, Středozemního moře a Atlantského oceánu má Tanger individuální charakter. Je to jedno z nejstarších měst v Maroku. Féničané a Kartáginci zde zřídili obchodní stanice. Římané z něj udělali hlavní město. Bylo obsazeno Araby a napadeno Vandaly a Vizigóty. Před Španěly ovládali město Portugalci. Na počátku 20. století byl Tanger mezinárodním městem, jehož status osvobození od daní a kosmopolitní image přitahovaly evropské a americké umělce a spisovatele