Valencie: Pěší prohlídka památek a památek světového dědictví

Připojte se k prohlídce historického centra s průvodcem a navštivte nejreprezentativnější památky se zaměřením na tři památky města světového dědictví.