Palermo

Palermo, hlavní sicilský přístav, se uhnízdí uprostřed široké zátoky ohraničené na severu horou Pellegrino a na jihu Capo Zafferano. Leží na okraji velmi úrodné pláně, která byla v 15. století nazývána Conca D’Oro (což znamená zlatá skořápka nebo roh hojnosti) kvůli svým bujným citrusovým plantážím, palmám a olivovým hájům. Svého času to bylo oblíbené místo spisovatelů, básníků a umělců, kteří byli uchváceni jeho východní atmosférou a krásou. Palermo, postavené a pěstované v průběhu staletí, zprostředkovává řadu různých kultur a tradic. Během bombardování druhé světové války utrpělo těžké škody, jeho staré čtvrti byly zničeny a nikdy nebyly zcela obnoveny. Také výstavba velkých moderních rozpadajících se budov na předměstích nijak nezlepšila image města. Přesto si zachovalo mnoho z neocenitelného dědictví předávaného národy, které ho obývaly. Zanechali nesmazatelné stopy nejen v jeho uměleckém dědictví, ale i v jeho velmi živém rytmu života. Palermo se stává obzvláště živým v červenci během Festivalu patronky svaté Rozálie, který je oslavován programem akcí trvajících celých pět dní.